Quyết định về việc công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 04/03/2022
  • Lượt xem: 6110 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 04/3/2022, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 476/QĐ - UBND về việc công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT ban hành chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết văn bản đính kèm: qd ubnd - 304 ttr syt x-2 (1).pdf

Ban biên tập