Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
  • Cập nhật: 07/07/2020
  • Lượt xem: 3338 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 2/06/2020 UB Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Chi tiết tài liệu đính kèm: 127-sy-vpqh_20200701083749 (1)-đã nén.pdf

Ban biên tập