Lễ khởi công công trình “Đường giao thông nội đồng kết hợp hệ thống kênh mương xã Trị Quận
  • Cập nhật: 14/12/2018
  • Lượt xem: 36791 lượt xem

Sáng ngày 14/12/2018, tại thực địa khu vực Chằm Lọc, thuộc xã Trị Quận, Công ty cổ phần xây dựng Phúc Đạt tổ chức Lế khởi công công trình “Đường giao thông nội đồng kết hợp hệ thống kênh mương từ Trầm Nọc đi Trầm Vàng xã Trị Quận, huyện Phù Ninh”.

Dự Lễ khởi công có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, UB MTTQ xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xã hội, Bí thư chi bộ, trưởng khu.

 

Trong những năm qua, Trị Quận đã có bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng có bước đổi mới và chỉnh trang; hệ thống hạ tầng được nâng cấp, xây dựng, đời sống người dân ngày một cải thiện. Trên địa bàn xã Trị Quận đã luôn nhận được sự quan tâm của cấp trên, các cơ quan đơn vị về đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

Dự án Đường giao thông nội đồng kết hợp hệ thống kênh mương mương từ Chầm Nọc đi Trầm Vàng thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp A (TCVN: 10380-2014) có chiều dài tuyến 1,250m thuộc địa phận 04 khu An Lãng gồm có khu 1, khu 2, khu 3, khu 4. Với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN, giao lưu hàng hóa, nâng cao đời sống Nhân dân. Để thực hiện được dự án này, Nhân dân xã Trị Quận đã gương mẫu hiến đất, tổng số diện tích Nhân dân hiến đất là hơn 6 nghìn m2 đất trồng lúa.

Công trình đường nội đồng kết hợp hệ thống kênh mương sẽ là mô hình mới, điển hình để áp dụng triển khai trên địa bàn huyện Phù Ninh nói riêng, góp phần xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu cầu đi lại của nhân dân và phát triển sản xuất, kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Bích Thiện