Phù Ninh tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp xã
  • Cập nhật: 23/12/2018
  • Lượt xem: 26945 lượt xem

Sáng ngày 20/12, Thị trấn Phong Châu tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Phong Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là điểm chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp xã của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Phù Ninh.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Tấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Chu Đức Thắng – Ủy viên Ban Thường trưc, Chánh văn phòng UB MTTQ tỉnh Phú Thọ; đồng chí Lương Ngọc Thạch – Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức UB MTTQ tỉnh Phú Thọ; đồng chí  Nguyễn Thái Long – UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện Phù Ninh; đồng chí Lê Cường – HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện;  Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã trên địa bàn huyện, cùng 105 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các cá nhân tiểu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Phong Châu.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị trấn, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ thị trấn Phong Châu, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị trấn không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật là: Vận động nhân dân tham gia đóng góp trên 5.000 ngày công để xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn; xây dựng quỹ vì người nghèo, nhân đạo từ thiện được trên 400 triệu đồng, đã hồ trợ cho các hộ nghèo làm nhà, sửa nhà, phát triển kinh tế; vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở được phát huy… Hằng năm, Ủy ban MTTQ thị trấn đều được đánh giá đạt loại tốt, trên 80% Ban Công tác Mặt trận xếp loại tốt, không có Trung bình…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ Môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời, các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ thị trấn trong nhiệm kỳ mới.


Đ/c Nguyễn Thái Long – UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái Long, UV Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh và ông Nguyễn Văn Phi, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân có việc chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế… Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ mới, tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đã đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thị trấn Phong Châu ngày càng vững mạnh.

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là Đại hội điểm để các xã học tập, triển khai trong quý I năm 2019. 

Đại hội đã hiệp thương cử ra 30 vị tham gia Ủy ban MTTQ thị trấn Phong Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Cao Thị Từ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn khóa VII tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Cử 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Phù Ninh lần thứ 22. Ngay sau Đại hội, Ủy ban MTTQ huyện Phù Ninh đã tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm đại hội điểm để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội MTTQ các xã, phấn đấu đến tháng 02/2019 hoàn thành đại hội mặt trận cơ sở.

Anh Tấn