Phù Ninh khai mạc kỳ họp thứ 7 – HĐND huyện Phù Ninh khóa 22
  • Cập nhật: 17/12/2018
  • Lượt xem: 32913 lượt xem

Ngày 17/12/2018, HĐND huyện Phù Ninh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phù Ninh tập trung vào phát triển kinh tế, xã hội có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn thực hiện xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới, có 04 xã: Phú Lộc, Trung Giáp, Bình Bộ, Hạ Giáp hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển sản xuất, nâng cao sản lượng sản phẩm. Năm 2018 đã thu hút được 17 dự án đăng ký đầu tư mới, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ, với tổng mức đầu tư 1.844 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện duy trì được sự ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 8,12% so năm 2017. Năm 2018, UBND tỉnh đã công nhận thị trấn Phong Châu là đô thị loại V; đồng thời đã quy hoạch chi tiết để thực hiện 2 dự án đô thị tại thị trấn Phong Châu. Đã thực hiện quy hoạch 44 điểm dân cư nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung thị trấn Phong Châu, đảm bảo đúng trình tự theo quy định.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư và có chuyển biến tích cực. Ngành giáo dục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đã giải quyết việc làm cho 1.715 lao động, trong đó có 1.330 lao động có việc làm mới và 263 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo thường kỳ và chuyên đề của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện; các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện đối với các báo cáo trình tại kỳ họp theo quy định. Tại kỳ họp đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện; lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Buổi chiều cùng ngày, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức thảo luận về một số nội dung quan trọng của kỳ họp.

Kỳ họp HĐND huyện Phù Ninh sẽ tiến hành trong 2 ngày, dự kiến sẽ thông qua 5 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thu, chi ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách năm 2019; vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước; nội dung các kỳ họp HĐND huyện, các chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

Quang Thái - Hà Linh