Phù Ninh: Kết quả phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
  • Cập nhật: 23/12/2018
  • Lượt xem: 29978 lượt xem

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Phù Ninh khóa XXII đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.

HĐND huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thông qua hình thức bỏ phiếu, với các mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp thì không lấy phiếu tín nhiệm. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thu hút sự quan tâm của các đại biểu và nhân dân theo dõi kỳ họp thứ Bảy. 

 

Các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua tại hội nghị Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Hà Linh