Hội nghị Thường trực Huyện ủy nghe khung định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
  • Cập nhật: 23/08/2018
  • Lượt xem: 32332 lượt xem

Sáng ngày 21/8/2018, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe khung định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Dự và chủ trì hội nghị, có đồng chí Đào Văn Phùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Lưu Quang Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí: Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng các phòng: Tài chính – kế hoạch, Tài nguyên & môi trường, Kinh tế - hạ tầng, Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa – thông tin, Lao động – TB & xã hội; Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Chi cục trưởng chi cục thuế huyện.

 

Trên cơ sở đánh giá tình hình 8 tháng và phân tích các yếu tố có khả năng tác động đến nền kinh tế của huyện 4 tháng cuối năm 2018, dự kiến khả năng kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 cơ bản đạt. Cụ thể: Tổng diện tích gieo cấy lúa toàn huyện đạt trên 3.000 ha, năng suất đạt 56, 09 tạ/ha, sản lượng đạt 20.190 tấn. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 29.000 tấn, đạt 98,22% kế hoạch năm, bằng 94,93% so với cùng kỳ… Tập trung chỉ đạo các xã Lệ Mỹ, Trung Giáp, Phú Lộc, Hạ Giáp, Bình Bộ xây dựng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Đã hoàn thành hồ sơ của 4 xã Bình Bộ, Trung Giáp, Hạ Giáp, Phú Lộc trình tỉnh phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng dự toán, thực hiện tiết kiệm chi, đảm bảo cân đối ngân sách. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như đường 323E vào khu xử lý rác thải xã Trạm Thản, đường vào 323C đi cảng An Đạo, các dự án giao đất ở… Đã giải quyết 1320 lao động có việc làm, trong đó có 952 lao động có việc làm mới và 182 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài..

Để tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, khung định hướng năm 2019 xác định: tốc độ tăng giá trị tăng thêm 7,8% - 8%;  đảm bảo thu nhập bình quân đầu người đạt 45 - 47 triệu đồng. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế tư nhân; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Văn Phùng yêu cầu: Các cấp, các ngành, phải tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ 4 tháng cuối năm. Một số khó khăn vướng mắc cần báo cáo tỉnh để tìm cách tháo gỡ. Cần thắt chặt chi tiêu, tăng cấp đất, đấu giá đất tạo nguồn thu. Hoàn thiện cụm công nghiệp Phú Gia, khu du lịch sinh thái Thái An, sân golf.... Hoàn thành xây dựng các tuyến đường trọng điểm. Tích cực giải quyết khiếu nại tố cáo còn tồn đọng. Chuẩn bị tốt cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Sắp xếp lại các khu dân cư, hệ thống trường lớp học, hoàn thiện các công trình bàn giao trước khai giảng năm học. Giải quyết vấn đề đơn thư tồn đọng, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, trách nhiệm, thực hiện kỷ cương, nền nếp của cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2019, phấn đấu 2 đến 3 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới, kêu gọi đầu tư, tập trung vào các xã Liên Hoa, Trị Quận...

Kim Ngân