Cuộc thi “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương
  • Cập nhật: 17/06/2022
  • Lượt xem: 834 lượt xem

(Phù Ninh)- Cổng TTĐT huyện trân trọng giới thiệu kế hoạch Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022” và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Chi tiết  kế hoạch Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức 28.pdf  

Chi tiết  Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (Thông tin tuyên truyền, Thể lệ Cuộc thi tham khảo tại website: htlp://www.toquocbenbosong.vn).

Ban Biên tập