Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cao năng lực truyền tải mạch vòng 35kV giữa lộ 374 trạm 110kV Phú Thọ và lộ 374 trạm 110kV Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 12/08/2022 08:06

(Phù Ninh)- Ngày 11/08/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 128/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực...

Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện xây dựng Điểm dân cư nông thôn và khu tái định cư Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh
Ban Biên tập 12/08/2022 07:36

(Phù Ninh)- Ngày 11/08/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 127/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực...

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường giao thông tuyến từ đường Âu Cơ đi khu 1, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 01/08/2022 08:35

(Phù Ninh)- Ngày 01/08/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh, ban hành kế hoạch số 122/KH-UBND thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện thu hồi đất để...

Kế hoạch Phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng nông thôn mới
Ban Biên tập 29/07/2022 09:26

(Phù Ninh)- Ngày 29/07/2022, Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm...

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách huyện.
Ban biên tập 28/07/2022 07:58

(Phù Ninh) - Ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân huyện Phù Ninh ban hành: NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách...

Nghị quyết Về việc Quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách huyện.
Ban Biên tập 26/07/2022 10:05

(Phù ninh)- Ngày 19/07/2022, , Thường trực HĐND huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Về việc Quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn...

PHÙ NINH: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ RA MẮT VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN
Trường Sơn - Hà Linh (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông) 22/07/2022 19:15

(Phù Ninh)- Chiều ngày 22/7/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức công bố Quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh. Dự hội nghị có đồng chí...

PHÙ NINH: TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
Trường Sơn - Hồng Nhung (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông) 20/07/2022 09:29

(Phù Ninh)- Ngày 19/7/2022, UBND Thị trấn Phong Châu phối hợp với Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành...

UBND huyện làm việc công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ
Kim Ngân- TTVHTTDL& TT 13/07/2022 11:00

(Phù Ninh)- Ngày 13/7/2022, UBND huyện làm việc với công ty TNHH năng lượng môi trường Tianyu Phú Thọ liên quan đến một số nội dung phân tích hoạt động quản lý tác động môi...