Sở Tài nguyên- Môi trường làm việc với huyện Phù Ninh nghe đánh giá tiến độ, kết quả đo đạc bản đồ địa chính, kê khai, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện
Trường Sơn- TTVH, TT, DL & TT 24/05/2023 19:07

(Phù Ninh)-Chiều ngày 24/5/2023, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với huyện Phù Ninh về việc đánh giá tiến độ, kết quả đo đạc bản đồ địa chính, kê khai,...

Tổng hợp danh mục các dự thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020
Ban biên tập 23/05/2023 14:24

(Phù Ninh) - Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 633/UBND-TNMT về Tổng hợp danh mục các dự thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng...

THÔNG BÁO Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp
Ban Biên tập 22/05/2023 08:44

(Phù Ninh)-Ngày 19/5/2023, UBND Phù Ninh ban hành Thông báo số 59/TB-UBND Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh,...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ban biên tập 18/05/2023 09:35

(Phù Ninh) - Ngày 18/5/2023, Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, nội dung chi tiết như sau:

Thông báo công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh (lần 1)
Ban biên tập 17/05/2023 08:12

(Phù Ninh) - Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 54/TB-UBND về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện...

Hội nghị nghe báo cáo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện
Kim Ngân- TTVHTTDL& TT 17/05/2023 07:41

(Phù Ninh)-Thực hiện chương trình công tác tháng 5, ngày 16/5/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị do đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì...

PHÙ NINH: CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT, DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG – PHÚ THỌ
Trường Sơn - TTVH TTDL & TT 15/05/2023 14:05

(Phù Ninh) - Ngày 15/5/2023, UBND huyện Phù Ninh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Cúc, địa chỉ thường trú tại khu Vũ Yển, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba. Chỉ đạo...

V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận
Ban biên tập 11/05/2023 14:25

(Phù Ninh) - Ngày 08/5/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 552/UBND - TN&MT V/v lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc...

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài
Ban biên tập 11/05/2023 09:06

(Phù Ninh) - Ngày 10/5/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh ra Thông báo: 923/TB-VPĐKĐĐ&PTQĐ về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài, sau đây là nội...