UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC CÔNG BỐ VÀ XIN Ý KIẾN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN
Hồng Nhung - Phú Cường (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện) 02/12/2022 16:38

(Phù Ninh)- Ngày 02/12/2022, tại xã Bảo Thanh và Liên Hoa, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11
Hà Linh - Trung tâm VH-TT-DL và TT 28/11/2022 21:25

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 11 nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ...

BAN CHỈ ĐẠO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM HUYỆN PHÙ NINH HỌP NGHE BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN
Hồng Nhung – Trường Sơn- Trung tâm VHTTDL&TT Phù Ninh 02/11/2022 14:36

(Phù Ninh)-Ngày 02/11/2022 Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, phương...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN PHÙ NINH THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Đoàn công tác - Ban biên tập 11/10/2022 08:18

(Phù Ninh)- Từ ngày 07-09/10/2022, đoàn công tác của huyện Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Hữu Nhật- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đã đi thăm...

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÙI VĂN QUANG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẢI TẠO, GIA CỐ, NÂNG CẤP ĐƯỜNG ÂU CƠ
Trường Sơn - Hà Linh (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông) 04/10/2022 14:55

(Phù Ninh)- Ngày 4/10/2022, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cải tạo, gia cố, nâng cấp đường Âu cơ (giai...

UBND HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ THÁNG 9
Hà Linh - Trung tâm VH-TT-DL và TT 29/09/2022 15:15

(Phù Ninh)- Sáng ngày 29/9/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp chuyên đề tháng 9 nghe báo cáo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Ban biên tập 26/09/2022 16:17

(Phù Ninh)- Ngày 26/9/2022, Văn phòng ĐKĐ&PTQĐ huyện Phù Ninh ban hành thông báo số 990/TB-VPĐKĐĐ&PTQĐ thống báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Cụ thể...

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH
Hồng Nhung – Quang Thái. Trung tâm VHTTDL&TT Phù Ninh 21/09/2022 14:25

(Phù Ninh)- Ngày 21/9/2022, Đoàn công tác Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ do đồng chí Trần Hoài Giang – TUV, Giám đốc Sở giao thông vận tải làm trưởng đoàn tổ chức làm...

HUYỆN PHÙ NINH THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CỦA UBND TỈNH VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
Hà Linh - Trung tâm VH-TT-DL và TT 14/09/2022 14:59

(Phù Ninh)- Sáng ngày 14/9/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hành chính chuyên đề về đầu tư, xây dựng (bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân) 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm...