Quyết định V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Ban biên tập 05/12/2022 10:36

(Phù Ninh) - Ngày 02/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Quyết định: 2105/QĐ - UBND V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022. Ban biên tập Cổng...

QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trương Văn Tràng và bà Nguyễn Thị Tuyết (khu 2, thị trấn Phong Châu)
Ban Biên tập 09/11/2022 15:04

(Phù Ninh)- Ngày 09/11/2022,, UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 1958/QĐ-UBND Về việc hủy bỏ và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Trương Văn Tràng...

Hội LHPN huyện Phù Ninh bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo tại xã Tiên Du
Trường Sơn - TTVH TTDL & TT 19/10/2022 08:02

(Phù Ninh) - Chiều ngày 18/10/2022, Hội LHPN huyện Phù Ninh phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô tình thương (TYM) chi nhánh Việt Trì- Phú Thọ, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức bàn...

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện Phù Ninh
Ban biên tập 22/09/2022 08:52

(Phù Ninh) - Ngày 21/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Kế hoạch: 141/KH-UBND về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn...

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện
Ban biên tập 06/09/2022 09:43

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 268/TBKL - HU Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phú Nham
Ban biên tập 06/09/2022 09:37

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 266 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Phú Nham.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Tiên Du
Ban biên tập 06/09/2022 09:33

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 265 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Tiên Du.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã An Đạo
Ban biên tập 06/09/2022 09:29

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 264 - TBKL/ HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã An Đạo

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Gia Thanh
Ban biên tập 06/09/2022 09:10

(Phù Ninh) - Ngày 29/8/2022, Thường trực Huyện ủy ban hành Kết luận: 263 - TBKL/HU Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Gia Thanh