V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Ban Biên tập 29/11/2021 14:11

(phù Ninh)- Ngày 25/11/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành hướng dẫn số 1771/UBND-TTr về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

THÔNG BÁO Trúng tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS công lập huyện Phù Ninh năm 2021
Ban Biên tập 29/11/2021 09:21

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức của UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo số 02/TB-HĐXT Thông báo trúng tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm...

THÔNG BÁO Công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 2).
Ban Biên tập 26/11/2021 14:20

(Phù Ninh)- Ngày 24/11/2021,UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau:

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 16/11/2021 10:01

(Phù Ninh)- Ngày 22/10/2021,,UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2712/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết...

QUYẾT ĐỊNH về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021
Ban Biên tập 16/11/2021 08:02

(Phù Ninh)- Ngày 15/11/2021 UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định số 2055/QĐ-UBND về việc công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 viên chức giáo...

Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện
12/11/2021 18:32

(Phù Ninh)- Ngày 12.11.2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1675/UBND-VP về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện cụ...

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh.
Ban biên tập 02/11/2021 13:52

(Phù Ninh)- Ngày 19/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số:05/2021/TT-TTC về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, kiến nghị phản ánh.

Áp dụng hình thức phù hợp trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để phòng, chống dịch.
Ban Biên tập 20/10/2021 17:06

(Phù Ninh)-Ngày 20/10/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1533/UBND-VP V/v áp dụng hình thức phù hợp trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để phòng, chống dịch,...

THÔNG BÁO KHẨN
Ban Biên tập 18/10/2021 15:20

(Phù Ninh)- Ngày 18/10/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành thông báo khẩn