“ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
Ban Biên tập 01/02/2022 09:51

(Phù Ninh)- Đón Xuân mới và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam Cổng TTĐT huyện trân trọng giới thiệu bài viết " Đảng ta là Đạo đức, là...

BAN CHỈ ĐẠO 35 HUYỆN PHÙ NINH TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022.
Hồng Nhung – Quang Thái- TTVHTTDL&TT 12/01/2022 21:01

(Phù Ninh) - Ngày 12/01/2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí...

HỘI LHPN HUYỆN PHÙ NINH RA MẮT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG HOA PHỤ NỮ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2022-2027
Trường Sơn- Trung tâm VHTT,DL& TT 27/12/2021 14:34

(Phù Ninh)-Sáng nay 27/12/2021, tại khu 1, xã Trung Giáp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Ninh tổ chức ra mắt công trình đường hoa Phụ nữ Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn...

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY PHÙ NINH
Hồng Nhung – Quang Thái- TTVHTTDL&TT 23/12/2021 14:33

(Phù Ninh)- Sáng ngày 23.12.2021, Huyện ủy Phù Ninh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Đồng chí...

ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN HUYỆN PHÙ NINH PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG VÀ XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2022
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 23/12/2021 13:45

(Phù Ninh)- Sáng ngày 23.12, tại xã Bảo Thanh, Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Phù Ninh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông...

PHÙ NINH THAM GIA HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI KẾT LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
Phú Cường- Đài TT huyện 09/12/2021 14:06

(Phù Ninh)-Sáng ngày 9/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn...

Phù Ninh tham dự Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hồng Nhung - Quang Thái. 24/11/2021 15:29

Sáng 24/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình...

Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
BTG Huyện ủy 15/11/2021 09:47

(Phù Ninh)- Ngày 04/11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ triển khai cuộc thi trắc nghiệm "chung tay phòng, chống dịch Covid - 19 trên mạng xã hội, Cổng TTĐT...

Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ
BBT 05/11/2021 16:37

(Phù Ninh)-Ngày 25/10/2021Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 29-KH/TU về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử Huyện ủy...