Nghị quyết Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 30/06/2021 13:48

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 10/QĐ- HĐND về Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân ...

Quyết định Thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 30/06/2021 11:05

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành quyết định số : 01/QĐ- HĐND Quyết định Thành lập Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ...

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban Biên tập 30/06/2021 10:59

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành nghị quyết số : 02/NQ- HĐND về Xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân...

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-202
Ban Biên tập 30/06/2021 10:38

(Phù Ninh)- ngày 25 tháng 6 năm 2021, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành nghị quyết số : 01/NQ- HĐND về Xác nhận kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân...

XÃ TIÊN DU TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT, HĐND XÃ KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Vũ Hào 29/06/2021 08:35

(Phù Ninh)- Chiều ngày 28/6/ 2021, HĐND xã Tiên Du khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh...

PHÙ NINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND HUYỆN KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Hồng Nhung - Phú Cường (Đài Truyền thanh huyện) 25/06/2021 16:44

(Phù Ninh)- Chiều ngày 25/6, HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan...

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
11/06/2021 09:10

(Phù Ninh)- Ngày 08/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC Xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ...

UBBC HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Quang Thái - Đài TT 07/06/2021 22:09

(Phù Ninh)- Chiều ngày 07/6/2021, UBBC huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐNBD các cấp, nhiệm kỳ 2021 –...

Công bố danh sách 35 đại biểu trúng cử HĐND huyện Phù Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ban biên tập 01/06/2021 16:49

(Phù Ninh)- Ngày 01/6/2021, Ủy ban bầu cử huyện Phù Ninh ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử...