Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng, công bố, công bố lại, gia hạn hoạt động bến khách ngang trên địa bàn huyện Phù Ninh.
Ban Biên tập 09/12/2021 14:28

*(Phù ninh)- Ngày 09/12/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 1839/UBND-KT&HT về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính về thỏa thuận thông số kỹ thuật xây...

THÔNG BÁO Tạm dừng tiếp công dân ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại Trụ Sở tiếp công dân huyện
Ban Biên tập 08/12/2021 08:30

(phù Ninh)- Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và trên địa bàn huyện Phù Ninh. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Văn...

Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
Vũ Hào- Đài TT 04/12/2021 10:00

(Phù Ninh)- Chiều ngày 3/12/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin với 63 tỉnh thành và các huyện...

Biểu báo cáo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
Ban Biên tập 01/12/2021 15:54

)Phù Ninh)- Ngày 1/12/2021, UBND huyện ban hành Biểu báo cáo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

V/v cập nhật thông tin cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp
Ban Biên tập 01/12/2021 09:31

(Phù Ninh)- Ngày 30/11/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản 1795/UBND-KT&HT về việc cập nhật thông tin cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng...

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tháng 11 năm 2021
Ban Biên tập 01/12/2021 09:07

(Phù Ninh)- Ngày 30/11/2021, Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện ban hành báo cáo 07/BC-BPTN&TKQ về Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính...

V/v kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Ban Biên tập 29/11/2021 14:11

(phù Ninh)- Ngày 25/11/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành hướng dẫn số 1771/UBND-TTr về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021

THÔNG BÁO Trúng tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS công lập huyện Phù Ninh năm 2021
Ban Biên tập 29/11/2021 09:21

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức của UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo số 02/TB-HĐXT Thông báo trúng tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm...

THÔNG BÁO Công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 2).
Ban Biên tập 26/11/2021 14:20

(Phù Ninh)- Ngày 24/11/2021,UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Ninh gồm các nội dung sau: