Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh năm 2022
Ban Biên tập 17/01/2022 09:04

(Phù Ninh)- Ngày 13/1/2022 UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Ninh năm 2022, cụ thể như sau

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022
Ban Biên tập 14/01/2022 16:00

(Phù Ninh)- Ngày 13/01/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định số 65/QĐ-UBND về Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Phù Ninh năm 2022
Ban Biên tập 03/01/2022 20:11

(Phù Ninh)- UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Phù Ninh năm 2022

THÔNG BÁO Xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021
Ban Biên tập 24/12/2021 15:46

(Phù Ninh)-Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện Phù Ninh về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021; UBND huyện Phù Ninh thông báo xét...

Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Thọ Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021
Ban Biên tập 21/12/2021 14:23

(Phù Ninh)- Ngày 9/12/2021, HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Phú...

Về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022
Ban Biên tập 17/12/2021 10:43

(Phù Ninh)-Ngày 15/12/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND Về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế...

Quyết định một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2022
Ban Biên tập 17/12/2021 10:35

(Phù Ninh)-Ngày 15/12/2021, UBND huyện Phù Ninh ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2022

Kết quả tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện Phù Ninh với Nhân dân năm 2021
Ban Biên tập 16/12/2021 10:01

(Phù Ninh)- Ngày ngày 14 tháng 12 năm 2021, Huyện ủy Phù Ninh ban hành Báo cáo số 81 -BC/HU báo cáo Kết quả tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu...

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 16/12/2021 08:52

(Phù Ninh)- Ngày 13/12/2021 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 3244/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền...