THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 23/5/2022.
Ban Biên tập 20/05/2022 11:00

(Phù Ninh)- Ngày 19/05/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo số 54/TB-VP Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 23/5/2022

Phù Ninh: Họp Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm huyện Phù Ninh
Trần Ngọc Hoàn (Văn phòng Huyện ủy) 27/04/2022 20:00

(Phù Ninh)- Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Phù Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên...

THÔNG BÁO Về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản, cây cối, hoa màu trên đất, để thực hiện dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu tại khu 3 và khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh
Ban biên tập 22/04/2022 15:00

(Phù Ninh) - Ngày 20/4/2022, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 106/TB - HĐBT về việc thu hồi đất, kê khai, thống kê đất, tài sản,...

Đoàn kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính tại huyện Phù Ninh
Thanh Huyền- TTVHTTDL và TT 14/04/2022 13:00

(Phù Ninh)-Sáng ngày 14/4/2022, Đoàn công tác của văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn và các đồng chí lãnh dạo,...

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022
Ban Biên tập 13/04/2022 09:27

(Phù Ninh)- Ngày 08/04/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 65/KH-UBND kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa...

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC THÁNG 03 NĂM 2022
Ban Biên tập 31/03/2022 16:07

(Phù Ninh)- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Ninh báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tháng 03/2022

Hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025
Ban Biên tập 24/03/2022 13:52

(Phù Ninh)- 24/3/2022,UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 2/HD-UBND hướng dẫn công tác bầu Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2025, cụ thể:

Thông báo Giờ làm việc mùa hè năm 2022
Ban Biên tập 24/03/2022 08:43

(Phù Ninh)- Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh thông báo giờ làm việc mùa hè của các cơ quan Nhà nước trong huyện thực hiện từ ngày 16/4/2022 đến hết ngày 15/10/2022 như sau