ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN THĂM QUAN, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG DƯA CÔNG NGHỆ CAO
Phú Cường - TTVHTTDL & TT 12/07/2022 19:37

(Phù Ninh) - Chiều ngày 12/7, Đoàn Công tác của huyện Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã đi thăm quan,...

TRUNG GIÁP XÂY DỰNG SẢN PHẨM OCOP MẬT ONG
Trường Sơn - Hồng Nhung TTVH TTDL & TT 12/07/2022 15:00

(Phù Ninh) - Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Phù Ninh tùy theo lợi thế đã chú trọng phát triển các sản phẩm nông, lâm,...

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN PHÙ NINH THĂM QUAN, HỌC TẬP TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
Đỗ Hường - Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện 11/07/2022 15:30

(Phù Ninh)- Ngày 09-10/7/2022, đoàn công tác của huyện Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã đi thăm quan, học tập các...

NHỮNG NGƯỜI THƯƠNG BINH GÓP SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ LIÊN HOA
Quang Thái - Hà Linh (TT VH-TT-DL&Truyền thông) 08/07/2022 10:16

(Phù Ninh)- Vượt lên trên khó khăn, bệnh tật, những thương binh trên địa bàn xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh đã phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, tiếp tục gương mẫu trong sự nghiệp...

HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH THÁNG 7
Kim Ngân- TTVHTTDL& TT 07/07/2022 16:01

(Phù Ninh)- Sáng ngày 07/7/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban chủ tịch, phó chủ tịch tháng 7 năm 2022 nghe phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Nông nghiệp & Phát triển...

HỘI NÔNG DÂN XÃ TIÊN DU TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI; BIỂU DƯƠNG NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI GIAI ĐOẠN 2017-2022 VÀ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT 29 NQ/HNDTW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
Phú Cường - TTVH TTDL & TT 04/07/2022 14:21

(Phù Ninh) - Sáng ngày 4/7, Hội Nông dân xã Tiên Du tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ Về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025 (theo Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 31/12/2020 của BCH Đảng bộ huyện)
Ban biên tập 30/06/2022 14:37

(Phù Ninh) - Ngày 29/6/2022, Huyện ủy Phù Ninh ban hành Kết luận: 235-KL/HU Về thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới huyện Phù Ninh đến năm 2025. Ban biên tập xin đăng tải...

Phù Ninh: Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ, hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022
Kim Ngân- TTVHTTDL& TT 30/06/2022 08:04

(Phù Ninh)- Chiều ngày 29/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ, hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022. Đồng...

ĐOÀN VẬN ĐỘNG VIÊN HUYỆN PHÙ NINH HOÀN THÀNH THI ĐẤU GIẢI “CÂY VỢT TRẺ” TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2022
Anh Thư- TTVHTTDL&TT 26/06/2022 16:00

(Phù Ninh)-Giải Cây vợt trẻ tỉnh Phú Thọ năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6/2022 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đoàn Phù Ninh...