NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000
Ban biên tập 28/12/2022 09:12

(Phù Ninh) - Ngày 15/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết: 16/NQ - HĐND Về quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đến năm 2035, tầm nhìn đến...

NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2023
Ban biên tập 26/12/2022 08:40

(Phù Ninh) - Ngày 15/12/2022, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Nghị quyết: 08/NQ - HĐND Về việc phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2023. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi...

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ LÀM VIỆC VỚI 7 XÃ, THỊ TRẤN VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Phú Cường- TTVHTTDL&TT 08/12/2022 20:00

( Phù Ninh)-Chiều ngày 8/12, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ chủ trì hội nghị nghe Đảng uỷ các xã: Bình Phú, Bảo Thanh, Gia Thanh, Lệ Mỹ, Phù Ninh, An Đạo và...

UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về các nội dung Quy hoạch thị trấn Phong Châu và quy hoạch vùng huyện Phù Ninh
Trường Sơn - TTVH TTDL & TT 08/12/2022 09:13

(Phù Ninh) - Ngày 07/12/2022, tại thị trấn Phong Châu, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC CÔNG BỐ VÀ XIN Ý KIẾN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN
Hồng Nhung - Phú Cường (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện) 02/12/2022 16:38

(Phù Ninh)- Ngày 02/12/2022, tại xã Bảo Thanh và Liên Hoa, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm...

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ
Ban Biên tập 02/12/2022 08:37

(Phù Ninh)- Ngày 1/12/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành thông báo số 237/TB-UBND Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh – tỉnh Phú...

UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 11
Hà Linh - Trung tâm VH-TT-DL và TT 28/11/2022 21:25

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề tháng 11 nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số nội dung. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ...

KẾ HOẠCH Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn tại Bờ Đình, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Ban Biên tập 28/11/2022 10:54

(Phù Ninh)- Ngày 28/11/2022, UBND huyện phù Ninh ban hành kế hoạch số 179/KH-UBND về Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm khi thu hồi đất để thực hiện: Xây...

PHÙ NINH: QUYẾT LIỆT GIẢI TỎA VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG
Quang Thái - Hà Linh (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện) 11/11/2022 19:44

(Phù Ninh)- Thực hiện kế hoạch số 08/KH-BATGT ngày 02/11/2022, Ban An toàn giao thông huyện đã tiếp tục tổ chức giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa...