Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp huyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn năm 2019
  • Cập nhật: 31/05/2019
  • Lượt xem: 12733 lượt xem

(Phù Ninh)-Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị cấp huyện học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho đội ngũ cán bộ là Ủy viên BCH Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV các cơ sở Đoàn, chi đoàn trực thuộc

Với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi”; đoàn viên, thanh niên học tập theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm các đồng chí cán bộ Đoàn dự Hội nghị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhiều gợi ý thiết thực để áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ, công tác Đoàn ở địa phương, đẩy mạnh các phong trào cách mạng, đặc biệt là chú trọng phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi.

Sau Hội nghị cấp huyện, BTV Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn, chi Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 gắn với tổ chức các hoạt động thực hiện Di chúc của Bác; lồng ghép những nội dung của chuyên đề gắn với hoạt động Đoàn, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập Đoàn, Hội, Đội….; tiếp tục đẩy mạnh duy trì và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đoàn viên, thanh niên

Hoàng Tuấn-Huyện đoàn Phù Ninh