UBND HUYỆN PHÙ NINH TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THÁNG 6 NĂM 2022
  • Cập nhật: 23/06/2022
  • Lượt xem: 3176 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 23/6/2022, Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2022. Dự phiên họp có đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Hà Nam - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, các thành viên UBND huyện, đại biểu UBMTTQ huyện, các ban HĐND, các phòng, cơ quan chuyên môn của huyện.

Tại hội nghị phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022. Năm 2022 UBND huyện Phù Ninh đã tích cực chỉ đạo và bố trí kế hoạch vốn cho công tác đầu tư, ưu tiên thực hiện đối với các dự án quan trọng, cấp bách phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực các năm tiếp theo. 6 tháng đầu năm 2022 giá trị thực hiện giải ngân các nguồn vốn từ nguồn ngân sách nhà nước ước thực hiện là 93.619 triệu đồng đạt 61,6%, đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách cấp trên. Chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh công tác quyết toán hoàn thành, nợ xây dựng cơ bản các dự án. Qua rà soát tính đến hết tháng 6/2022 số dự án hoàn thành chưa thực hiện quyết toán vốn là 33 dự án. Về nợ xây dựng cơ bản các dự án trên địa bàn là 165.441 triệu đồng. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đề nghị các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các thủ tục giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong thực hiện các quy trình đầu tư và triển khai đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong tháng 6 cuối năm 2022, đánh giá nghiêm túc những nguyên nhân, hạn chế để khắc phục, cần nêu rõ các công trình chưa hoàn thành tiến độ để có hướng chỉ đạo kịp thời.


          Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh thông qua tờ trình đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật yêu cầu xem xét cân nhắc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, tạo được sự lan tỏa trong xã hội. Về công tác chuyển đổi vị trí công tác rà soát cụ thể các tiêu chí, vị trí cần luân chuyển, xét đến hoàn cảnh, yếu tố gia đình đảm bảo thuận lợi nhất cho cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Thời gian thực hiện dự kiến kết thúc vào trung tuần tháng 8 năm 2022.


          Về Đề án tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phù Ninh thành Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh. Hiện nay trên địa bàn huyện một số hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đang thực hiện. Để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ và đưa vào khai thác có hiệu quả các dự án trọng điểm vì vậy việc thực hiện tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thành Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ của tổ chức phát triển quỹ đất và dịch vụ về đất đai sẽ đảm bảo đáp ứng được mục đích, yêu cầu mà tỉnh Phú Thọ và thực tiễn đặt ra. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị chức năng hoàn thiện các thủ tục Đề án nhanh chóng để Văn phòng đi vào hoạt động đảm bảo đúng thời gian quy định.


Hồng Nhung- TTVHTTDL&TT