UB MTTQ HUYỆN PHÙ NINH TRIỂN KHAI XD MÔ HÌNH ĐIỂM KHU DÂN CƯ TỰ QUẢN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU 10, XÃ TIÊN PHÚ
  • Cập nhật: 11/03/2023
  • Lượt xem: 2157 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 10/3/2023, Uỷ ban MTTQ huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình điểm Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường khu 10 xã Tiên Phú. Dự hội nghị có đồng chí Hán Trung Kết - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ xã tiên Phú; các ông bà Trưởng ban công tác Mặt trận của 12/15 khu dân cư trong xã. Đây là mô hình điểm để triển khai trong toàn xã.


Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ huyện Phù Ninh đã công bố quyết định thành lập, ra mắt và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vận động xây dựng mô hình Khu dân cư tự quản về môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023 và thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của các tổ tự quản bảo vệ môi trường tại khu 10 xã Tiên Phú.

Theo đó, việc thực hiện xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường khu 10 xã Tiên Phú được thực hiện theo 08 tiêu chí cụ thể như: phấn đấu có trên 90% hộ dân trong khu được sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 25% được sử dụng nước sạch; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; 85% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 85% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.


Phát biểu tại hội nghị, có đồng chí Hán Trung Kết - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân mà của cả công đồng vì vậy mỗi công dân, mỗi cộng đồng dân cư trên địa bàn đều phải có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trân khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực thực hiện bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023 do UB MTTQ huyện Phù Ninh phát động

Trường Sơn- TTVH, TT, DL & TT