Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phù Ninh tập huấn nghiệm vụ cho cộng tác viên cơ sở
  • Cập nhật: 19/11/2022
  • Lượt xem: 1749 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 18/11/2022, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phù Ninh đã tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn đổi sổ ghi chép ban đầu về Dân số- KHHGĐ năm 2022 và in biểu mẫu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo thông tư số 01/2022/TT-BYT của Bộ Y tế cho 231 cộng tác viên dân số cơ sở của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

           Tại lớp tập huấn các học viên đã được giảng viên của Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh Phú Thọ cung cấp những kiến thức cơ bản và hướng dẫn thống nhất, đồng bộ hệ thống các mẫu Sổ ghi chép ban đầu về dân số, mẫu Phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số góp phần nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê dân số phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số.

         Sau lớp tập huấn các học viên đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản và tổ chức thực hiện mẫu Sổ ghi chép ban đầu về dân số của cộng tác viên dân số trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát và bổ sung các thông tin chuyên ngành dân số của hộ dân cư trên địa bàn và cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử cấp xã, cấp huyện.

Vân Anh- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phù Ninh