THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH LÀM VIỆC TẠI HUYỆN PHÙ NINH VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
  • Cập nhật: 17/09/2021
  • Lượt xem: 2385 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 17/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Hoàng Hương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã làm việc với huyện Phù Ninh về công tác quản lý đất đai và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện Phù Ninh giai đoạn 2016-2020. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Đinh Công Thực, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, lãnh đạo và Uỷ viên của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan của huyện.


Trong công tác quản lý đất đai, đến nay 100 các xã, thị trấn của huyện Phù Ninh đã có hồ sơ địa chính quản lý đất đai (sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận...), đã đo đạc bản đồ địa chính 5/17 xã, thị trấn với diện tích trên 4.600 ha, cấp được 118.902 giấy chứng nhận quyền SDĐ với diện tích 11.932 ha, đạt 93% diện tích cần cấp giấy. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, trên địa bàn huyện Phù Ninh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 149 dự án, tại 12 nghị quyết, trong đó 59 dự án đã thực hiện xong, 71 dự án đang thực hiện, 18 dự án chưa thực hiện chỉ có 1 dự án không thực hiện; có 29 dự án phải thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, với diện tích gần 250 ha, đến nay đã có 24/29 dự án đã hoàn thiện, còn 5 dự án đang tiếp tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật và xử lý vi phạm về đất đai, từ năm 2016 đến năm 2020, UBND huyện dã tổ chức, thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 42 đơn vị, tổ chức, hòa giải gần 1.000 vụ việc về tranh chấp đất đai...Đồng chí Dương Hoàng Hương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.         

Trong công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020, huyện đã huy động và giải ngân được 783 tỷ đồng để đầu tư công trung hạn và đạt tỷ lệ giải ngân gần 100%. Các nguồn vốn được bố trí, đầu tư đúng mục đích, đúng quy định, có hiệu quả cao góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới...

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Thực, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các thành viên của đoàn đã cơ bản nhất trí với báo cáo và đề nghị huyện tiếp tục quan tâm giải quyết các tồn tại về đất đai, thanh quyết toán xây dựng cơ bản...


         

Đồng chí Đinh Công Thực, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Hoàng Hương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận: Trong thời gian gần đây, cấp ủy chính quyền huyện Phù Ninh đã có nhiều cố gắng và giải pháp hợp lý để tăng cường công tác quản lý đất đai; nguồn vốn đầu tư công trung hạn được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có hiệu quả từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo nền kinh tế - xã hội của huyện theo hướng phát triển. Để tiếp tục giải quyết có hiệu quả những tồn tại về đất đai, xây dựng cơ bản ở những giai đoạn trước đây, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện cần tiếp tục tăng cường quán triệt, chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án, nghị quyết của HĐND tỉnh về quản lý đất đai; chú trọng công tác đo đạc, cấp đổi mới, cập nhật hồ sơ địa chính, biến động về đất đai; tăng cường quản lý, khai thác có hiệu quả đất công ích. Xác định năm 2021 là năm trọng điểm về giải phóng mặt bằng của tỉnh nên cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt công tác thu hồi, bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án trên địa bàn và kiên quyết xử lý với những dự án chậm tiến độ, không hiệu quả. Chỉ đạo rà soát nợ xây dựng cơ bản, nhất là với cấp xã; chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công phù hợp.


          Thay mặt cấp ủy, chính quyền huyện, đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu ý kiến đề nghị của đoàn và khẳng định sẽ chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, hạn chế thấp nhất những vi phạm về đất đai trên địa bàn, tích cực chỉ đạo giải quyết những tồn tại về đất đai, xây dựng cơ bản. Quyết tâm xây dựng huyện Phù Ninh vững mạnh toàn diện, là điểm đầu tư lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.


          

Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách và lãnh đạo huyện Phù Ninh đã làm việc với Thị trấn Phong Châu về cùng nội dung trên./.

Một số hình ảnh: 

Phú Cường - Đài Truyền thanh huyện