Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XXII
  • Cập nhật: 10/07/2019
  • Lượt xem: 3997 lượt xem

( Phù Ninh)- ngày 12/06/2019, Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh đã ban hành thông báo số 07/TB-HĐND Thông báo Về việc tổ chức kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXII, sẽ được tổ chức vào 2 ngày 16-17/07/2019.

Tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXII , UBND huyện sẽ trình 11 nội dung thường lệ, 3 nội dung chuyên đề và các tờ trình;  Thường trực HĐND và các ban HĐND trình 4 nội dung; MTTQ  trình thông báo của MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019, những kiến nghị với HĐND và UBND huyện;  Các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện   và báo cáo của đơn vị 6 tháng đầu năm 2019. Dự kiến tại kỳ họp sẽ thông qua 2 nghị quyết

Chi tiết đính kèm THONG_BÁO_KỲ_HỌP THỨ 8.doc

Ban biên tập