THÔNG BÁO Về việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 22/6/2022.
  • Cập nhật: 20/06/2022
  • Lượt xem: 2886 lượt xem

(Phù ninh)- Cổng TTĐT huyện trân trọng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 22/6/2022.

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông báo số 276/TB-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND&UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Phù Ninh năm 2022.

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, lãnh đạo HĐND&UBND huyện thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định, tuy nhiên, do trùng với các nội dung theo chương trình công tác, lãnh đạo HĐND&UBND huyện sẽ tiếp công dân vào buổi chiều ngày 22/6/2022. Trong buổi sáng ngày 22/6/2022, Ban Tiếp công dân huyện tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân hàng ngày. Trường hợp có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,… đề nghị công dân đến làm việc trực tiếp tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện, hoặc viết thành đơn gửi qua Bưu điện, hoặc gửi trực tiếp cho Bộ phận Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Ban Biên tập