Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về thực hiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022)
  • Cập nhật: 10/06/2022
  • Lượt xem: 712 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 09/6/2022, Huyện ủy Phù Ninh ban hành Thông báo số 232-TB/HU về thực hiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) Cụ thể như sau:

Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa” từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Để thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). Thường trực Huyện ủy yêu cầu:

1- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo, định hướng các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan khối tuyên truyền của huyện, các xã, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyện và giáo dục truyền thống; hướng dẫn nội dung băng rôn, panô, khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2022.

2- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà tri ân người có công với cách mạng.

3- Ban Thường vụ Huyện đoàn, căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2022 của UBND huyện và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” “Uống nước nhớ nguồn” và thắp nến tri ân vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tôn tạo, tu bổ, vệ sinh nghĩa trang của địa phương; đi thăm, tặng quà các cá nhân, gia đình chính sách tiêu biểu...

4- UBND huyện tập trung chỉ đạo giải quyết tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ của Nhà nước; đảm bảo kinh phí để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ. Thành lập các đoàn đại biểu của huyện đi thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân và gia đình chính sách; tổ chức viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của huyện, viếng nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch kỷ niệm 35 năm ngày Thương binh liệt sỹ đảm bảo phù hợp điều kiện và với tình hình thực tế của các địa phương; thực hiện tốt việc vận động và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa thiết thực, hiệu quả; tổ chức thăm hỏi và tặng quà các đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt Số 27/7/2022 bằng những hoạt động phong phú, an toàn, trách nhiệm và ý nghĩa.

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình tổ chức gặp mặt, tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đối tượng chính sách, người có công đang công tác tại cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực, ý nghĩa và tiết kiệm.

Vậy, thông báo để Uỷ ban nhân dân huyện, các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, thực hiện.


Chi tiết văn bản: IMG_6677.pdf


Ban biên tập