Tăng cường quản lý, giám sát các ca mắc COVID-19 tại nhà, nơi cư trú.
  • Cập nhật: 24/06/2022
  • Lượt xem: 4792 lượt xem

(Phù Ninh)- 24/06/2022, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 811/UBND-YT V/v tăng cường quản lý, giám sát các ca mắc COVID-19 tại nhà, nơi cư trú., cụ thể như sau

Dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng cơ bản được kiểm soát. Trong 01 tháng vừa qua, số ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn huyện trung bình từ 05 ca/ngày; không ghi nhận ca bệnh COVID-19 tử vong trên địa bàn. Tuy nhiên, cùng với sự suy giảm miễn dịch của vắc xin phòng COVID-19 theo thời gian và sự biến đổi của SARS-CoV-2 tạo nên các biến chủng mới, phức tạp và khó lường, nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát cao. Thực tế cho thấy, đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 sau một thời gian ngắn tái nhiễm với SARS-CoV-2.

Thực hiện Văn bản số 1705/SYT-NVY&QLHN, ngày 23/6/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát các ca mắc COVID-19 tại nhà, nơi cư trú. Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo thuận lợi thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, UBND các xã, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện

1.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, giám sát người mắc COVID-19 tại nhà, nơi cư trú; trong đó nêu cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng, trưởng các khu dân cư, Trạm Y tế và y tế thôn bản trong công tác quản lý, giám sát người bệnh COVID-19 tại nhà, nơi cư trú, cụ thể:

- Hướng dẫn người dân khi mắc COVID-19 phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế trên Cổng thông tin F0 (tại địa chỉ f0.phutho.vn) để áp dụng các biện pháp cách ly, quản lý theo quy định. Người bệnh COVID-19 thực hiện khai báo tình hình sức khỏe hàng ngày để phát hiện các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để được hướng dẫn, thăm khám và chuyển tuyến (nếu có) kịp thời.

- Tăng cường quản lý các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Vận động người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của người mắc COVID-19 trong cách ly, điều trị tại nhà được Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 604/QĐ-BYT, ngày 14/3/2022 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”; Quyết định số 616/QĐ-BYT, ngày 15/3/2022 về việc đính chính quyết định số 604/QĐ-BYT, ngày 14/03/2022. Trong đó:

+ Người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà.

+ Người chăm sóc hoặc người nhà ở cùng nhà luôn mang khẩu trang, giữ khoảng cách khi phải tiếp xúc với người mắc COVID-19.

1.2. UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các biện pháp để đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn; tăng cường vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo miễn dịch, hạn chế nhiễm, tái nhiễm SARS-CoV-2. Thực hiện các biện pháp đảm bảo mục tiêu ký cam kết tiêm chủng giữa UBND huyện và các xã, thị trấn.

2. Phòng Văn hóa &Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thể thao -Du lịch và Truyền thông huyện                                                                                                                           

Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các quy định cách ly, điều trị tại nhà, nơi cư trú, hiệu quả của tiêm chủng vắc xin trong phòng chống COVID-19, tuân thủ các biện pháp chủ động phòng chống dịch,…

signed-signed-24.6 tang cuong quan ly giam sat ca mac tai nha noi cu tru.pdf

Ban Biên tập