Tạm dừng hoạt động bến khách ngang trên địa bàn huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 14/03/2023
  • Lượt xem: 3057 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 13/03/2023, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 280/UBND-KT&HT ề việc tạm dừng hoạt động bến khách ngang trên địa bàn huyện Phù Ninh, cụ thể như sau:

Hiện nay trên địa bàn huyện Phù Ninh có 06 bến khách ngang sông gồm: Phú Mỹ, Trị Quận 1, Trị Quận 2, Tiên Du, An Đạo và Bình Bộ. Căn cứ hồ sơ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ bàn giao, đến nay có 04 bến hết hạn Giấy phép hoạt động, cụ thể:

- Bến Phú Mỹ hết hạn Giấy phép hoạt động ngày 31/12/2021 tại Quyết định số 223/QĐ-SGTVT ngày 10/03/2021.

- Bến Trị Quận 1 hết hạn Giấy phép hoạt động ngày 21/01/2023 tại Quyết định số 71/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2021.

- Bến Trị Quận 2 hết hạn Giấy phép hoạt động ngày 21/01/2023 tại Quyết định số 70/QĐ-SGTVT ngày 15/01/2021.

- Bến An Đạo hết hạn Giấy phép hoạt động ngày 29/01/2023 tại Quyết định số 117/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2021.

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách khi qua sông, thực hiện đúng các quy định hoạt động của bến khách ngang sông, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh yêu cầu:

1. Các bến khách ngang sông hết hạn hoạt động:

- Yêu cầu các bến khách ngang sông: Phú Mỹ, Trị Quận 1, Trị Quận 2 và An Đạo tạm đình chỉ hoạt động theo quy định. Đồng thời chủ bến có trách nhiệm thông báo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện về việc tạm dừng hoạt động của bến.

- Tổ chức tháo dỡ công trình, biển báo hiệu, thiết bị có ảnh hưởng đến an toàn giao thông, rà quét và thanh thải vật chướng ngại trong vùng nước của bến (nếu có).

- Tuyệt đối không sử dụng bến và phương tiện thủy nội địa vào hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu chủ bến cố tình đưa phương tiện vào hoạt động.

- Tổ chức hoàn thiện hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động theo quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

Chi tiết văn bản cv thong bao tam dung hoat dong cua 4 bkns 3.2023.pdf

Ban Biên tập