SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2022 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ NINH
  • Cập nhật: 13/03/2023
  • Lượt xem: 2478 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 11/03/2023, tại Trung Tâm Y tế huyện Phù Ninh, Đoàn kiểm tra do Ông Trần Minh Khánh Phó Giám đốc - Sở Y tế làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện, khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế năm 2022.Làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Trung tâm có BS.CKII Vương Trường Thái – Giám đốc Trung tâm; Ban Giám đốc Trung Tâm cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức làm việc tại Trung tâm.

Sau khi đi kiểm tra trực tiếp từng khoa phòng, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của Trung tâm về kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trưởng Đoàn kiểm tra ông Trần Minh Khánh, Phó Giám đốc - Sở Y tế và đoàn kiểm tra đã đánh giá cao Trung tâm trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Trung tâm đang đi đúng hướng và phát triển toàn diện. Đoàn cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, hướng cải tiến chất lượng để giúp Trung tâm ngày càng tốt hơn. Kết quả kiểm tra TTYT Phù Nịnh đạt 4,22 điểm - đạt chất lượng bệnh viện là  rất tốt.


Tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, BS.CKII Vương Trường Thái - Giám đốc trung tâm đã cảm ơn những ý kiến đánh giá, cũng như góp ý giúp cho Trung Tâm Y tế huyện Phù Ninh phát triển và hoàn thiện hơn nữa. trung tâm sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí để cải tiến chất lượng khám , chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân.

Ban Biên tập