QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
  • Cập nhật: 13/03/2023
  • Lượt xem: 3761 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 06/03/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 Chi tiết văn bản kèm theoqd ubnd - 261 ttr svh tw-2.pdf

Ban Biên tập