Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 13/03/2023
  • Lượt xem: 2774 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 06/03/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Chi tiết văn bản kèm theo qd ubnd - 261 qd bvh h-2.pdf

Ban Biên tập