Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 13/03/2023
  • Lượt xem: 2765 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 06/03/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 451/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục chuẩn hóa TTHC trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chi tiết văn bản qd ubnd - 261 qd bvh x-2.pdf

Ban Biên tập