PHÙ NINH: TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT
  • Cập nhật: 10/03/2023
  • Lượt xem: 2607 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 10/3/2023, Huyện Phù Ninh tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Vũ Ánh Đông, khu 6, xã Phú Lộc. Tới chỉ đạo cưỡng chế có ông Đào Ngọc Thắng – UVBTV huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất; các ông bà đại diện các phòng, ban ngành, thành viên Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện, đại diện UB MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện Phù Ninh; đại diện Đảng ủy, UBND cùng các ban ngành, đoàn thể xã Phú Lộc; đại diện khu dân cư số 6 xã Phú Lộc.

Dự án xây dựng Điểm dân cư nông thôn tại khu vực Nhà Giang nằm trong danh mục dự án phát triển kinh tế- xã hội đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị Quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019, thuộc  diện Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62, Luật Đất đai 2013. Dự án có liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất của 35 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc khu 6, xã Phú Lộc. Trong đó tổng diện tích thu hồi đất là 1,58 ha. Đến nay đã có 34/35 hộ gia đình, cá nhân đã đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án. Tuy nhiên còn hộ gia đình ông Vũ Ánh Đông chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Thời gian qua, UBND huyện Phù Ninh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã Phú Lộc tổ chức đối thoại, vận động, giải thích, thuyết phục nhiều lần, song hộ ông Đông vẫn không đồng thuận, không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Để giải quyết dứt điểm bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, căn cứ vào các quy định của pháp luật, UBND huyện Phù Ninh ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và triển khai thực hiện phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đông, với tổng diện tích đất phải cưỡng chế thu hồi là 423,3m2 đất, trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 267,3m2, đất trồng cây hàng năm khác là 155,9m2.


Công tác cưỡng chế đã diễn ra an toàn, đúng quy định trình tự pháp luật , trong quá trình thực hiện đã có sự chấp thuận của gia đình và nhân dân, đảm bảo thi hành nghiêm Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tạo sự công bằng với các hộ gia đình, cá nhân chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước. Giữ nghiêm kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn

Trường Sơn- Anh Chiến- TTVHTTDL&TT