Phù Ninh:Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” huyện Phù Ninh năm 2022.
  • Cập nhật: 05/11/2022
  • Lượt xem: 3006 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 05/11/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho cán bộ quản lý các cấp trên địa bàn huyện Phù Ninh năm 2022. Tới dự có đồng chí Trần Nhật Lam- Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW; đồng chí Đặng Văn Cường –Chuyên viên Bộ NN& PTNT. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Nhật- PBT, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, các đồng chí ủy viên BTV Huyện uỷ, UV BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Thường trực UB MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Các Công ty, doanh nghiệp, HTXcó sản phẩm đăng ký, tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được các đồng chí giảng viên Trung ương giới thiệu các chuyên đề: Kết quả 10 năm xây dựng NTM giai đoạn (2010-2020); các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và một số nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025; sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền trong xây dựng NTM; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) với những nội dung như: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021- 2025; các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; công tác quản lý, triển khai thực hiện chương trình.

Đồng chí Trần Nhật Lam- Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới TW truyền đạt tại hội nghị

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ quản lý các cấp trong huyện hiểu đầy đủ hơn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ đó tích cực tham gia Chương trình, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, từ đó góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, bảo tồn, phát huy các giá trị sản phẩm truyền thống của địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm. Đồng thời các địa phương tự lựa chọn phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực truyền thống, mang tính đặc trưng lợi thế của địa phương mình theo hướng hàng hóa đạt tiêu chuẩn; có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu năm 2023 huyện Phù Ninh có 10 sản phẩm (OCOP) từ 3 sao trở lên.


Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật- PBT, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Trường Sơn -TTVH, TT, DL & TT