PHÙ NINH: KIỂM TRA CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH UỶ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, GIỚI THIỆU CÁN BỘ ỨNG CỬ
  • Cập nhật: 15/03/2023
  • Lượt xem: 1883 lượt xem

(Phù Ninh)- Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện uỷ do đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác xây dựng đảng, công tác quản lý cán bộ, quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo Quy định 205-QĐi/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị đối với Ban Tổ chức Huyện uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ các xã Phú Nham, Tiên Du và Phú Mỹ. Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ huyện.


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện Quy định 205-QĐi/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng và đảng viên, công tác thực hiện chế độ, chính sách cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ 3 xã Phú Nham, Tiên Du và Phú Mỹ đã nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ; đã tham mưu và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tham mưu và thực hiện tốt công tác tổ chức, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ, công chức theo thẩm quyền; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chế độ, chính sách đối với cán bộ được thực hiện đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của đảng, nhà nước...


Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 205 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên./.


Phú Cường - Trung tâm VH -TT- DL và Truyền thông huyện