PHÙ NINH: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP” VÀ “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG, ĐƠN VỊ” GIAI ĐOẠN 2021-2030
  • Cập nhật: 10/06/2022
  • Lượt xem: 1019 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 10/6/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị Triển khai quyết định 1373/QĐ-TTg, Quyết định 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” giai đoạn 2021-2030. Dự hội nghị có Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thành Chung – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Xây dựng xã hội học tập tỉnh; bà Đỗ Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Về phía huyện Phù Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy, đồng chí Trịnh Đức Lai – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện, lãnh đạo một số phòng, cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn, thảo luận về công tác Khuyến học với nội dung hướng dẫn quy trình thủ tục thành lập tổ chức khuyến học trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang. Xác định xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện, những năm qua huyện Phù Ninh đã quan tâm, chú trọng và triển khai nhiều giải pháp và hoạt động thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn, 183/183 khu dân cư trên địa bàn huyện có Hội, chi hội khuyến học, có 93 Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị và 161 Ban Khuyến học dòng họ hoạt động hiệu quả. Năm 2021, có hơn 26.400 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình học tập”, 104 “dòng họ học tập”, 168/183 cộng đồng đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng học tập”. 

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện, trong thời gian tới UBND huyện Phù Ninh triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của tỉnh, Kế hoạch của huyện thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện Phù Ninh. Trong đó, mục tiêu năm 2025 huyện Phù Ninh có 40% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, trên 25% các xã, thị trấn được công nhận xã, thị trấn học tập; phấn đấu năm 2030 có 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, trên 50%các xã, thị trấn được công nhận xã, thị trấn học tập./.

Một số hình ảnh:


Quang Thái - Hà Linh (TT VH-TT-DL&Truyền thông)