Phù Ninh: Hội nghị triển khai kế hoạch phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022 – 2025.
  • Cập nhật: 10/11/2022
  • Lượt xem: 2338 lượt xem

(Phù Ninh) - Chiều ngày 10/11/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022 – 2025. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hán Trung Kết - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Chủ tịch UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn; các ủy viên ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Sau 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, huyện đã có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến hết năm 2022 có 16/16  xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều chương trình dự án được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện; cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn phát triển, an ninh trật tự ổn định đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân dân. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện đã thông qua Kế hoạch phát động.  Đây là một kế hoạch rất quan trọng trong công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức thành viên, được Thường trực Huyện ủy thông qua tại Thông báo Kết luận số 285/TB – KL ngày 01/11/2022; kết quả thực hiện kế hoạch là cơ sở quan trọng cho việc đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, lãnh đạo và người đứng đầu các tổ chức thành viên các năm 2022 – 2025.

Theo đó, Ủy ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với các đoàn thể vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, hỗ trợ, giúp đỡ các hội nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn, hưởng ứng phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau” , xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu vận động, cấp huyện đạt từ 250 triệu trở lên, cấp xã đạt từ 300 triệu trở lên;… Hội Nông dân huyện xây dựng từ 1 – 2 tổ hợp tác trong năm 2023 (tại xã Tiên Phú, xã Trung Giáp); xây dựng 1 – 2 mô hình trở lên mô hình du lịch sinh thái; phấn đấu mỗi năm tuyên truyền vận động được từ 2.500 – 3000 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, mô hình gia đình “5 có, 3 sạch”, xây dựng từ 01 – 02 mô hình ruộng lúa, bờ hoa trở lên tại xã Trung Giáp, xã Tiên Phú… Hội Cựu chiến binh huyện tuyên truyền, vận động xây dựng từ 2 – 3 mô hình về “Hội viên Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” như mô hình nuôi cá lồng ở xã Phú Mỹ… Đối với xã Liên Hoa, Phù Ninh xây dựng xã đạt nông thôn mới năm 2022: Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất nhà văn hóa; lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới. Xã Trung Giáp và xã Tiên Phú là hai xã được lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 tuyên truyền vận đọng nhân dân lắp đặt hệ thống sử dụng nước sạch tập trung, xây dựng trường học, nhà văn hóa. Xây dựng thị trấn Phong Châu trở thành đô thị văn minh, đảm bảo có từ 90% trở lên số hộ được lấy ý kiến, hài lòng với kết quả xây dựng đô thị văn minh; hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh vào quý III năm 2024…


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Quang Vinh khẳng định đây là kế hoạch quan trọng trọng lộ trình xây dựng huyện Phù Ninh trở bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn, chung tay, tự nguyện trong nhiệu đóng góp sức người, sức của trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm. Chủ động tổ chức giám sát các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn khẩn trương xây dựng kế hoạch của cấp mình, phát động phong trào thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

 

Trường Sơn - Kim Ngân - TTVH TTDL & TT