Phù Ninh: Dịch tả lợn Châu Phi từng bước được kiềm chế.
  • Cập nhật: 12/07/2019
  • Lượt xem: 27106 lượt xem

( Phù Ninh)-Sau nhiều nỗ lực của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và các hộ chăn nuôi, tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Phù Ninh đang từng bước được khống chế

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh tả lợn Châu Phi đã phát sinh dịch bệnh của 62 tỉnh thành trong cả nước;Tại tỉnh Phú Thọ đến ngày 09/07/2019 đã có 161 xã phường, thị trấn thuộc 13 huyện thành thị công bố dịch tả lợn Châu Phi; huyện Phù Ninh có 07 xã có dịch tả lợn Châu Phi gồm Phú Lộc, An Đạo, Tử Đà, Tiên Du, Thị trấn Phong Châu, Bảo Thanh và Phù Ninh, số lợn đã tiêu hủy là 689 con lợn với tổng trọng lượng 54.668,5kg. Trong đó  riêng xã Tiên Du, dịch xảy ra tại 7/10 khu dân cư thuộc 17 hộ, với số lượng lợn  tiêu hủy là 147 con, trọng lượng tiêu hủy là 10.127 kg. Các hộ xuất hiện dịch bệnh chủ yếu vẫn là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, điều kiện chăn nuôi sinh học không tốt


 Huyện ủy, UBND huyện Phù Ninh đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong công tác phòng chống dập dịch, đổi mới công tác chỉ đạo, gắn trách nhiệm cho các ngành cơ quan chuyên môn, đồng thời xác định người dân đóng vai trò chủ thể trong công tác phòng chống, dịch, phối hợp chặt chẽ các hộ chăn nuôi trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc các bước xử lý điểm dịch và từng bước ngăn chặn có hiệu quả  việc lây lan dịch bệnh sang các hộ chăn nuôi khác và các địa phương lân cận. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện thực hiện tốt công tác vận động các hộ dân trong công tác phòng chống dịch hạn chế không để lây lan phát sinh dịch bệnh. Đến nay Phù Ninh đã có những kết quả ban đầu khá khả quan trong công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi., Tính đến ngày 11/7/2019, toàn huyện đã có 3 xã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới, lợn ốm chết phải tiêu hủy là An Đạo, Phú Lộc, Tử Đà (trong đó An Đạo đã được công bố hết dịch).


       Hội nghị UBND huyện triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

  Trong thời gian tới huyện Phù Ninh tiếp tục triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế  được dịch tả lợn Châu Phi và phấn đấu loại bỏ dịch ra khỏi địa bàn, giúp người chăn nuôi giảm thiểu tối đa thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Anh Thư- Đài TT Phù Ninh