PHÙ NINH: BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG
  • Cập nhật: 22/11/2022
  • Lượt xem: 1615 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng ngày 22/11, Huyện uỷ Phù Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Văn phòng Đảng ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện năm 2022. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị của huyện.


Trong thời gian bồi dưỡng gần 2 ngày, 82 học viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Văn phòng Đảng ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện được các giảng viên của Văn phòng Tỉnh ủy và  các Trưởng các Ban Xây dựng Đảng của huyện truyền đạt các chuyên đề về: nghiệp vụ công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận của Đảng; Công tác tham mưu tổng hợp, soạn thảo văn bản; công tác văn thư, lưu trữ; tiếp nhận, giải quyết đơn thư của Văn phòng cấp ủy.


Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư TT Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khẳng định: Các chuyên đề được truyền đạt tại lớp bồi dưỡng có tính khái quát cao, cơ bản và cần thiết. Do vậy mỗi học viên cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chấp hành tốt các nội quy lớp học, tích cực nghiên cứu, thảo luận, qua đó rút ra những bài học để áp dụng vào thực tiễn xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Văn phòng Đảng ủy các Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện nắm vững các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác Đảng, công tác Văn phòng cấp ủy, đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, công tác văn phòng của cấp ủy trong giai đoạn hiện nay; giúp các học viên nắm chắc những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị các học viên sắp xếp công việc tham gia đầy đủ, chấp hành đúng nội quy, quy chế do ban tổ chức lớp đề ra, tiếp thu tốt kiến thức báo cáo viên truyền đạt, chuẩn bị ý kiến thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để thêm sôi nổi, sinh động hơn. Tích cực nghiên cứu tài liệu để đợt học tập đạt kết quả tốt nhất, chủ động vận dụng lý luận vào thực tiễn ở địa phương, đơn vị.


Phú Cường- TTVHTTDL&TT