Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng làm việc với các chủ thể có sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của địa phương tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 tại xã Phú Lộc
  • Cập nhật: 16/05/2023
  • Lượt xem: 1449 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 16/5/2023, Phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Phú Lộc và các chủ thể có sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của địa phương tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023. Tham gia buổi làm việc có đại diện phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Kinh tế - Hạ tầng, lãnh đạo UBND xã Phú Lộc và 2 chủ thể có sản phẩm tiêu biểu.


Đoàn công tác đã làm việc với chủ thể của sản phẩm Rượu men lá Phù Ninh, có cơ sở sản xuất tại khu 2, xã Phú Lộc và chủ thể sản phẩm rượu Hoa vàng Đất Tổ, có cơ sở sản xuất tại khu 6, xã Phú Lộc. Tại buổi làm việc, đồng chí trưởng phòng phòng Nông nghiệp & PTNT  đã yêu cầu các chủ thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký theo Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính Phủ. Đồng thời yêu cầu các chủ thể: thực hiện tra soát bảo hộ trí tuệ đối với bao bì, tem nhãn mác của sản phẩm, cung cấp các giấy tờ liên quan đến giấy phép đăng kí kinh doanh, giấy đủ điều kiện sản xuất, phiếu kết quả kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm và kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm của cơ sở…


          Với mục đích hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các chủ thể có các sản phẩm tiêu biểu tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, buổi làm việc đã giúp các cơ sở sản xuất có những kiến thức cơ bản về yêu cầu chỉ tiêu an toàn vệ sinh sản phẩm, sở hữu trí tuệ đối với bao bì sản phẩm và phương thức cơ bản để đẩy mạnh quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Việc xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP cũng là tiêu chí quan trọng để xã Phú Lộc hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã.

Công Tâm (Phòng NN và PTNT)