NGHỊ QUYẾT Về phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025
  • Cập nhật: 27/08/2021
  • Lượt xem: 3773 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐND Về phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025

I. MỤC TIÊU.

1. Mục tiêu tổng quát

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/HU ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng về thể lực, trí lực, tác phong, kỷ luật, kỹ năng nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tạo ra lực lượng lao động có sức khỏe, trí tuệ, đạo đức, phong cách làm việc khoa học, có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật ngày càng cao; xây dựng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn; phấn đấu xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

  Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động theo hướng tiến bộ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Căn cứ yêu cầu phát triển, tập trung ưu tiên phát triển nhân lực các ngành sản phẩm có lợi thế và là thế mạnh của huyện.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện

- 95% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; 90% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó 23% trở lên có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương).

- 100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, khai thác mạng internet và mạng máy tính nội bộ (huyện, ngành) có liên quan đến công việc được giao, sử dụng được ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tiếp nhận tuyển mới vào làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước có trình độ từ Đại học trở lên.

          2.2. Cán bộ, công chức cấp xã

- 100% cán bộ chủ chốt cấp xã đương chức và dự nguồn (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND) có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên (trong đó trên 90% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên); 80% trở lên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- 100% có trình độ từ đại học trở lên được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngành, lĩnh vực phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ được giao.

          2.3. Công tác đào tạo nghề cho lao động

          Đến năm 2025, lao động qua đào tạo nghề và truyền nghề đạt 73% trở lên, trong đó được cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận trên 40%.

          Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu lao động: nông, lâm nghiệp giảm xuống còn khoảng 30%, tăng công nghiệp - xây dựng khoảng 45%, thương mại dịch vụ khoảng 25%, tương xứng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

          2.4. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

- Về chất lượng Giáo dục, đào tạo

+ Giáo dục Mầm non: 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

+ Giáo dục phổ thông: Hằng năm, số học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt tỷ lệ 100%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,5% trở lên (trong đó 25% trở lên học sinh tốt nghiệp THCS được đào tạo nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp); tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98% trở lên.

+ Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.

- Về xây dựng đội ngũ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

+ Phấn đấu đạt 85% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định của từng cấp học (trong đó 10% trở lên đạt trên chuẩn đào tạo).

+ 100% cán bộ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiêu chuẩn chức danh và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

          2.5. Lĩnh vực Y tế, chăm sóc sức khỏe

          - Đến năm 2025, số bác sỹ/1 vạn dân đạt 09 bác sỹ trở lên; số giường bệnh/01 vạn dân đạt 35 giường trở lên.

          - Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt từ 92% trở lên.

          - Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 7%; tuổi thọ trung bình 74,1 tuổi; chiều cao trung bình (nam: 168,5 cm, nữ: 156,5 cm); tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 45%.

Chi tiết văn bản  kèm theo signed-25-08-2021_nq 49.pdf

Ban Biên tập