Lãi suất cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP tại NHCSXH
  • Cập nhật: 30/01/2023
  • Lượt xem: 2098 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 532/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2023.

         Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về mức lãi suất, NHCSXH triển khai cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở từ ngày 02/01/2023 tạm thời áp dụng mức lãi suất 4,8%/năm.

Tài liệu tham khảo: 10576 lai suat cv noxh.pdf

 

Ban biên tập