Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2023
  • Cập nhật: 24/11/2022
  • Lượt xem: 3839 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 17/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch: 4645/KH - UBND về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm 2023. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết Kế hoạch, Điều lệ như sau:

Mục đích của Kế hoạch Cuộc thi sáng tạo thanh, thiến niên và nhi đồng tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là Cuộc thi) được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh,giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, tạo sân chơi khoa học và bổ ích cho các em; Thông qua kết quả Cuộc thi lựa chọn các mô hình, sản phẩm xuất sắc tham dự Cuộc thi toàn quốc.

Đối tượng dự thi: Tất cả các thanh niên, thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, lao động vàhọc tập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, có độ tuổi từ 6 đến 19 tuổi (sinh ngày từ 31/7/2004 đến 31/7/2017) đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em là người dân tộc thiểu số, các em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tham gia dự thi.

Lĩnh vực dự thi: Đồ dùng dành cho học tập; Phần mềm tin học; Sản phẩm thân thiện với môi trường; Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;đ)Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu,bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Tiến độ triển khai các hoạt động và tổ chức Cuộc thi: 

Công tác tuyên truyền(Từ tháng 8/2022 -tháng 7/2023):

Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh: Phát động Cuộc thi: Tháng 8/2022-Ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi, thể lệ Cuộc thi cấp tỉnh năm 2023; Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúnghệ thống các văn bản Cuộc thi; Các cơ quan thành viên của Ban Tổ chức Cuộc thi tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc thi theo ngành dọc.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thị, thành: Kiện toàn Ban Tổ chức cấp huyện, thị, thành; Phát động Cuộc thi các huyện, thị, thành: Tháng 10-11/2022; Tổ chức tuyên truyền hệ thống các văn bản của Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, thị, thành. Các cơ quan thành viên của Ban Tổ chức Cuộc thi các huyện, thị, thành tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc thi theo hệ thống ngành dọc.

Tổ chức vòng thi cấp cơ sở (Các huyện, thị, thành và một số cơ sở giáo dục)

Ban Tổ chức Cuộc thi các huyện, thị, thành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về tiến độ triển khai Cuộc thi. Từ ngày 01/4/2023 đến 30/6/2023: Ban Tổ chức Cuộc thi các huyện, thị, thành tổ chức tiếp nhận các mô hình sản phẩm, phân loại, chấm, xếp loại và trao giải cho các mô hình sản phẩm đạt giải. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai và lựa chọn các mô hình/sản phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

Tổ chức vòng thi cấp tỉnh: Từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2023: Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai Cuộc thi.

Từ 01/7/2023 đến 15/7/2023: Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) tiếp nhận các mô hình/sản phẩm dự thi. Ban thư ký Cuộc thi tổ chức phân loại các mô hình/sản phẩm tham dự; Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi:Hết ngày 15/7/2023 (theo dấu bưu điện đối với hồ sơ, mô hình/sản phẩm gửi qua đường Bưu điện); Từ ngày 20/7/2023 đến ngày 10/8/2023: Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm, dự kiếnxếp loại các mô hình/sản phẩm đạt giải đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi công nhận kết quả và xét thưởng; Ban Tổ chức lựa chọn các mô hình/sản phẩm đạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, một số mô hình/sản phẩm tiêu biểu giải Ba gửi tham dự Cuộc thi toàn quốc trước ngày 30/8/2023.

Tổng kết, trao giải Cuộc thi: Tổ chức Hội nghị tổng kết, Lễ trao giải Cuộc thi năm 2023 và phát động Cuộc thi năm 2024: Trước ngày 30/8/2023

Chi tiết Kế hoạch xem tại: kh to chuc cuoc thi sang tao ttn va nhi dong nam 2023-2-2.pdf

Chi tiết Điều lệ xem tạisigned-signed-the le cuoc thi stttnnd tinh phu tho nam 2023-3 (1).pdf


Ban biên tập