KẾ HOẠCH Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Cập nhật: 22/11/2022
  • Lượt xem: 2212 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 21/11/2022,, Hội Đồng Nhân Dân huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số 06/KH-HĐND về Tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể

1.Tiếp xúc cử tri theo thường lệ: HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử theo quy định

1.1 Nội dung tiếp xúc cử tri:

          - Thông báo dự kiến nội dung chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ Năm HĐND huyện, khóa XXIII;

          - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Tư và kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ HĐND huyện khóa XXIII; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề (ngành Giáo dục).

- Tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện) gửi về Thường trực HĐND để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết để trả lời cử tri.

1.2. Thời gian:

  Các tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xong trước ngày 30/11/2022.

1.3. Địa điểm:

- Tiếp xúc cử tri tổ chức theo cụm xã, thị trấn trong đơn vị bầu cử (có danh sách phân công tổ đại biểu và địa điểm đính kèm).

-Tổ đại biểu HĐND huyện số 01 và số 07 sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri cùng Đại biểu HĐND tỉnh.

1.4. Thành phần cử tri mời tham gia hội nghị:

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư và các đoàn thể trong khu dân cư. (Ngoài ra đề nghị các xã, thị trấn thông báo rộng rãi về địa điểm thời gian, nội dung tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện để các cử tri địa phương biết và tham dự).

Chi tiết văn bản signed-signed-ke hoach txct truoc ky hop thu nam hdnd huyen.pdf

Ban Biên tập