Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  • Cập nhật: 08/06/2021
  • Lượt xem: 2096 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 31/5/2021, Huyện ủy Phù Ninh đã ban hành văn bản số 18-KH/HU về việc Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chi tiết xem file đính kèm: 01-06-2021_3752.pdf

 

Ban biên tập