Huyện Phù Ninh chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng để phát triển.
  • Cập nhật: 20/07/2020
  • Lượt xem: 6226 lượt xem

( Phù Ninh)-Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội là đột phá quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2015- 2020, trong những năm qua,cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phù Ninh đã tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và tranh thủ các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Công trình  trung tâm hội nghị huyện và nhà làm việc của UBND huyện

Giai đoạn 2016-2020, huyện Phù Ninh đã huy động, lồng ghép được nhiều nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ với tổng nguồn vốn đầu tư 8.435 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, huyện Phù Ninh ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực quan trọng, như: giao thông, thủy lợi, điện, hạ tầng nông thôn, đặc biệt quan tâm đến đầu tư cho các xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các công trình đưa vào sử dụng góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH các xã, thị trấn trên địa bàn.


Đường giao thông tại xã Tiên Phú

Đồng chí  Phan Trọng Đại – Chủ tịch UBND xã Tiên Phú – Huyện Phù Ninh cho biết:“Những năm trước đây, kết cấu hạ tầng của xã hết sức khó khăn chỉ đạt khoảng 30 - 40%, Nhưng được sự quan tâm của huyện, nỗ lực của chính quyền địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ đồng lòng của toàn thể người dân đến nay kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của xã đã đạt được hơn 80%. Do làm tốt công tác vận động trên từng tuyến đường, cung đường và được sự đồng thuận của người dân, tổng sơ bộ đến thời điểm hiện tại người dân đã hiến gần 4,7 tỷ đồng tiền đất để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Trong đó có nhà hiến từ 600 - 1000m2 đất xây dựng đường giao thông".


Đến nay, toàn huyện tổng chiều dài các tuyến đường các loại được đầu tư nâng cấp, cải tạo, đầu tư mới là 121,11 km. Tỷ lệ cứng hóa đạt 72,5%, đường huyện đạt 100%. Chương trình kiên cố hóa hệ thống kênh mương đã được đầu tư theo quy chế xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, hệ thống trường lớp cũng được chú trọng đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, đã có 41 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 3.500 tỷ đồng. Các dự án được triển khai thực hiện đã góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,góp phần tạo sự đổi thay về kết cấu hạ tầng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

            Ông: Phạm Văn Cơ - Người dân khu 6 xã Trị Quận- huyện Phù Ninh phấn khởi nói:“ Chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng vì bây giờ đường xá đi lại thuận tiện, 2 bên đường được mở rộng và trồng các loại hoa 2 bên;  các công trình giao thông đã đem lại lợi ích cho người dân, bộ mặt nông thôn đã thay đổi rõ rệt”


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, huyện Phù Ninh đang xây dựng chương trình hành động xây dựng kết cấu hạ tầng đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đạt trên 75 %, nâng cấp các trạm bơm dọc sông Lô phục vụ kịp thời cho sản xuất, huy động nguồn vốn xây dựng khu di chỉ khảo cổ xóm Rền; Bên cạnh đó, huyện tăng cường đầu tư hạ tầng điện, nước, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, du lịch phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện


          Đồng chí  Đào Ngọc Thắng – Phó chủ tịch UBND huyện Phù Ninh cho biết“ Trong thời gian tới huyện sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tập trung thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển để phát triển kinh tế xã hội; Tập trung ưu tiên các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, các trục chính, trục kết nối về điện, cấp nước và thủy lợi, hạ tầng kinh tế văn hóa xã hội, hạ tầng cụm, khu công nghiệp; Đồng thời tích cực chỉ đạo làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức từ huyện đến cơ sở để giải quyết nhanh, tốt các thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện; Chỉ đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ, yêu cầu đề ra theo quy định.

Cùng với đó huyện Phù Ninh tiếp tục huy động và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực để đầu tư  xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo bước đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân góp phần từng bước xây dựng huyện nông thôn mới.

Một số hình ảnh:

 

Hồng Nhung- Quang Thái -Đài TT huyện