HUYỆN ỦY PHÙ NINH NGHE HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BÁO CÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI NÔNG DÂN CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP HUYỆN, NHIỆM KỲ 2023-2028
  • Cập nhật: 07/11/2022
  • Lượt xem: 3744 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 07/11/2022, hội Nông dân huyện báo cáo kế hoạch tổ chức Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ, đồng chí Hán Trung Kết – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ tịch UB MTTQ huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, Hội Nông dân huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ, Ban Tổ chức Huyện uỷ.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư TT Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội. Nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ vừa qua; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân thời kỳ mới. Đại hội nhằm kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết do Đại hội đề ra. Thông qua Đại hội, nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.


Đại hội sẽ tiến hành tổng kết thực hiện nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên theo hướng dẫn của Trung ương Hội và Hội cấp trên trực tiếp; Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028; Bầu đoàn đại biểu Hội Nông dân cấp trên trực tiếp. Đại hội Nông dân cấp cơ sở dự kiến hoàn thành trong quý I/2023, cấp huyện dự kiến hoàn thành trong quý II/2023, xã Tiên Du dự kiến được lựa chọn để chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở.


Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy yêu cầu Hội Nông dân nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, chủ động chỉnh sửa lại các văn bản liên quan, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất để đề nghị Thường trực Huyện uỷ cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến đại hội điểm cấp cơ sở, công tác nhân sự,…; phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức để xây dựng hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự đại hội.

Hà Linh (Trung tâm VH -TT- DL và Truyền thông huyện)