Hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng điểm dân cư nông thôn tại đồng Nhà Giang, khu 6, xã Phú Lộc
  • Cập nhật: 10/11/2022
  • Lượt xem: 3739 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều ngày 10/11/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức Hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng điểm dân cư nông thôn tại đồng Nhà Giang, khu 6, xã Phú Lộc. Đồng chí Đào Ngọc Thắng – UVBTV huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng Chí Nguyễn Minh Quân, UVBTV Huyện ủy- Trưởng Ban dân vận huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban cơ quan chuyên môn huyện Phù Ninh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xã Phú Lộc.

Thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND, ngày 05/11/2019 và Quyết định số 608/QĐ-UBND, ngày 27/4/2022 của UBND huyện Phù Ninh về việc thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng điểm dân cư nông thôn tại đồng Nhà Giang, khu 6, xã Phú Lộc. Dự án có liên quan đến việc bồi thường, thu hồi đất với 35 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc khu 6, xã Phú Lộc. Trong đó tổng diện tích thu hồi là 1,58 ha với tổng kinh phí bồi thường là trên 3,3 tỷ đồng. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Lộc cùng với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng huyện Phù Ninh đã tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đến nay đã có 34/35 hộ gia đình, cá nhân đã thống nhất với chủ trương thực hiện dự án của Nhà nước, trong đó, còn hộ gia đình ông Vũ Ánh Đông chưa đồng ý nhận tiền bồi thường theo phương án đã phê duyệt.


Đồng chí Đào Ngọc Thắng – UVBTV huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban cưỡng chế chủ trì hội nghị

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Vũ Ánh Đông, thuộc khu 6 xã Phú Lộc do không chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND huyện liên quan đến dự án: Hạ tầng khu dân cư tại đồng Nhà Giang, khu 6, xã Phú Lộc.


Theo phương án thảo luận và kết luận của đồng chí Đào Ngọc Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Cần tiếp tục tuyên tuyền vận động hộ gia đình ông Vũ Ánh Đông về việc chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo các Quyết định đã ban hành của UBND huyện. Nếu ông Đông vẫn cố tình không nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng cho dự án, huyện sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để đảm bảo tính nghiêm minh, thượng tôn pháp luật và đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện phối hợp với xã Phú Lộc triển khai phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị và các thành viên tham gia cưỡng chế; chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, máy móc; bố trí lực lượng đảm bảo tham gia cưỡng chế, dự kiến một số tình huống có thể xảy ra và biện pháp giải quyết, nhằm bảo đảm việc thực hiện cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng quy định. Đồng thời hoàn thiện các văn bản, hồ sơ theo quy định của pháp luật có liên quan và dự kiến sẽ tổ chức cưỡng chế tại hộ ông Đông vào ngày 06/12/2022.

 

Trường Sơn -TTVH, TT, DL & Truyền thông